PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų el. paslaugų platformoje, pasiekiamoje adresu https://shop.hila.lt/ (toliau – Platforma), peržiūrite mūsų pasiūlymus, perkate mūsų siūlomus sveikatos priežiūros paslaugų kuponus, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, kreipiatės kitais klausimais ir t.t. Bendrąsias mūsų veikloje taikomas privatumo sąlygas, Jūs rasite čia.

1.5. Platformoje gali būti nuorodų, kurios nukreipia į kitas mūsų arba į trečiųjų šalių interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras. Ši Privatumo politika nėra taikoma per tokias nuorodas pasiekiamoms svetainėms. Prieš naršydami tokiose svetainėse bei paskyrose ar jose pateikdami savo Asmens duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.6. Jei užsakote Platformoje siūlomus sveikatos priežiūros paslaugų kuponus ar kitaip naudojatės Platforma, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Platforma, taip pat kreiptis į mus dėl paslaugų.

1.7. Norime atkreipti dėmesį, jog ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Platformoje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?

2.1. Mes esame UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“, juridinio asmens kodas 111508848, adresas: V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius , duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).

2.2. Mes valdome Platformą ir siūlydami bei teikdami paslaugas, vykdydami Bendrovės kasdienę veiklą ar teisės aktų reikalavimus, veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui perkate siūlomus sveikatos priežiūros paslaugų kuponus, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu, prenumeruojate mūsų naujienas ir t.t.;

3.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis automatiškai Jums naudojantis Platforma, pavyzdžiui Jūsų IP adresas, apsilankymo Platformoje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;

3.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai Jūsų asmens duomenis mums pateikia paslaugų kuponą Jums perkantys artimieji ar pažįstami, kai gauname informaciją iš valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.;

3.2. Teikdami savo ir kitų asmenų Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Jeigu mums pateikiami netikslūs, melagingi ar klaidinantys Asmens duomenys, mes galime apriboti ar panaikinti Jūsų galimybę naudotis Platforma ir joje siūlomomis paslaugomis. Teikdami kitų asmenų Asmens duomenis, Jūs taip pat atsakote už tokio asmens tinkamą informavimą ir jo sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

3.3. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracija Platformoje, naudojimasis paskyra, dovanų kuponų pardavimas ir jų naudojimo administravimas

Vardas, pavardė, amžius (patvirtinimas, kad asmuo ne jaunesnis nei 16 m.), vartotojo vardas, adresas, tel. Nr., el. paštas, mokėjimų informacija, IP adresas, naudojimosi paskyra istorija, pirkimų/ pirkinių krepšelio istorija, komunikacijos duomenys, su paslaugomis susietas turinys bei pranešimai, asmens kuriam skirtas kuponas vardas, pavardė, informacija, nurodyta kupono užsakymo formoje, kita kupono informacija

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras, o kai jos nenustato termino - visą kupono pardavimo ir administravimo laikotarpį ir 5 metus po kupono pardavimo ir administravimo santykių pasibaigimo

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);

Siekis sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p. ).

Telefoninių pokalbių įrašymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, nepilnamečio paciento ar asmens, kuriam nustatyta globa (rūpyba) atstovo duomenys, pokalbio turinys, tame tarpe ir duomenys apie sveikatą, darbuotojų duomenys

Telefoninio pokalbio įrašas saugomas 1 (vienus) metus nuo telefoninio pokalbio įrašo padarymo dienos

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi taip kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Specialių kategorijų Asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto aiškiu sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a) p.) ir kitais tvarkymo pagrindais, numatytais BDAR 2 d. g) p.

Užklausų, atsiliepimų, atsakymų apie mūsų veiklą ir paslaugas administravimas

Vardas, pavardė, soc. tinklų paskyros viešai matoma informacija, tel. numeris, el. paštas, adresas, žinutės turinys, atsakymo turinys

Duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 1 metus po jo pabaigos, o nuotolinio bendravimo programose - pagal jų nustatymus, bet ne ilgiau kaip 1 metus nuo komunikacijos pabaigos

Sutikimo pagrindu tvarkomi duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Specialių kategorijų Asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto aiškiu sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a) p.

Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), el. paštas, tel. numeris, pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, atsisk. sąsk. kredito įstaiga, mokėjimų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras o kai jos nenustato termino -pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, LR vyriausiojo archyvaro patvirtintą Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę arba visą sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 5 metus po sutarties/ sutartinių santykių pasibaigimo

Siekis sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) p.)

Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.).

Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų tobulinimas ir reklama, žaidimų/ konkursų organizavimas ir vykdymas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, žaidimo, konkurso sąlygose prašomi nurodyti duomenys, informacija apie naujienlaiškio perskaitymą

Duomenys saugomi 2 metus nuo duomenų pateikimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Duomenys tvarkomi žaidimo/ konkurso organizavimo laikotarpiu ir 1 metus po žaidimo/ konkurso pabaigos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą. Tuomet asmens duomenys yra saugomi iki sutikimo galiojimo pabaigos

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Platformos) valdymas, stebėjimas, funkcionalumo ir saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

Platformos slapukų duomenys, IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android)

Platformos duomenys saugomi iki 2 metų

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Ginčų ir pretenzijų, susijusių su Platforma ir mokymo paslaugomis, sprendimas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, atstovaujamas juridinis asmuo, ryšys su atstovaujamu asmeniu, adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai, mokamų paslaugų apmokėjimo informacija

Duomenys saugomi pagal vidines duomenų, informacijos, dokumentų saugojimo procedūras o kai jos nenustato termino -prašymo, skundo, pretenzijos nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpiu ir 3 metus po tokio nagrinėjimo pabaigos, teisminių ginčų dokumentai saugomi ginčo nagrinėjimo laikotarpiui ir 10 po galutinio sprendimo įsiteisėjimo

Siekis įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c) p.)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) p.)

Tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių (BDAR 9 str. 2 d. g) p.)

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

3.4. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su paslaugų užsakymu susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime informuoti apie užsakymo patvirtinimą. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam paslaugų teikimui ir nėra laikomi reklaminiais pranešimais ir t.t.

3.5. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

4.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

4.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

4.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

4.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

4.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

4.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

4.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

5.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

5.2.1. Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, draudikams, kitoms institucijoms bendrovėms, asmenims, organizacijoms su kuriomis mes dirbame ar bendradarbiaujame, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, ar vykdydami savo veiklą.

5.2.2. Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, tokiems, kaip:

5.2.2.1. Išorinių ir vidinių IS ir programų paslaugų teikėjams;

5.2.2.2. Buhalterinės apskaitos, personalo apskaitos programų teikėjams;

5.2.2.3. IT ir telekomunikacijų, nuotolinio bendravimo programų paslaugų teikėjams;

5.2.2.4. Reklamos, marketingo, naujienų siuntimo, rinkos tyrimų paslaugų teikėjams;

5.2.2.5. Ofiso programų ir duomenų saugojimo, tvarkymo ir apsikeitimo paslaugų teikėjams;

5.2.3. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

5.2.4. Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, mokėjimų įstaigoms ir pan.;

5.2.5. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

5.3. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome EEE, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

5.3.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

5.3.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

5.3.3. Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

5.3.4. Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

5.3.5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už EEE ribų.

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

Jūsų teisė

Įgyvendinimas ir tam tikri apribojimai(priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų)

Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Turite teisę gauti informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.

Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

Ši teisė reiškia, kad galite mūsų prašyti Jums pateikti:

  • Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis;
  • Jūsų tvarkomų Asmens duomenų sąrašą;
  • Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų Asmens duomenų tvarkymui sąrašą;

· Patvirtinimą, ar siunčiame Asmens duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;

  • Jūsų Asmens duomenų gavimo šaltinį;
  • Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
  • Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.

Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Teisė reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti)

Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.

Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

Taikoma, jeigu:

  • Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
  • Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;

· Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;

  • Informacija gauta neteisėtu būdu.

Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.:

  • Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;

· Jei Jūs prieštaraujate Asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;

· Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;

· Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatizuotu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.

Teisė nesutikti kad būtų tvarkomi Asmens duomenys

Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Galime atsisakyti įgyvendinti šią teisę, jei įrodome, kad Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.

Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Teisė atšaukti sutikimą

Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jūs galite kreiptis į instituciją, kuri atsakinga už Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite svetainėje https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

6.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu dap@hila.lt, ar kitu Jums pateiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

6.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu dap@hila.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją (pvz. patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu), kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

6.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

7. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

7.1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, veiklą bei pasiūlymus. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų paslaugų kokybę.

7.2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje: (i) Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos; (ii) mes teirausimės apie mūsų bei mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.

7.3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

7.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

7.5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

7.5.1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

7.5.2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

7.6. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.

7.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

7.8. Siekiant rodyti Jums aktualesnę personalizuotą reklamą – mūsų reklamos partneriai naudoja įvairius mobiliuosius ir interneto slapukus. Personalizuota reklama Jums bus rodoma tik Jūsų sutikimu. Reklamos personalizavimo slapukai naudojami siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ir/ar tikslines kampanijas. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo. Trečiųjų šalių slapukus reglamentuoja trečiųjų šalių privatumo politika. Personalizuotų slapukų galite atsisakyti pakeisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais, kurie yra nurodyti Privatumo politikos 9 skyriuje.

7.9. Jei mes organizuojame žaidimus, akcijas ar konkursus, dalyvavimas juose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.

7.10. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Platformoje ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones (tokias kaip valdomos prieigos, dalinimosi duomenimis apribojimai, slaptažodžių naudojimas, tapatybės tikrinimas, apsauga nuo virusų ar kenkėjiškų priemonių, duomenų apsaugai skirta dokumentacija ir pan.), kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

8.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų tretiesiems, neautorizuotiems asmenims.

9. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

9.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Platformos veikimą.

9.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Platformos tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį.

9.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterio ar į kito įrenginio naršyklę būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu http://www.AllAboutCookies.org arba https://www.google.com/privacy_ads.html .

9.4. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

9.5. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Platformos veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Platformos lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Platformai, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

9.6. Platformoje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas/

Naudojimo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

terms

Naudojamas sutikimui su privatumo politika

Jums užėjus į Platformą

7 d.

Unikalus ID / Užkoduota eilutė

__utma, __utmb

Google Analytics slapukas. Saugo informaciją apie lankytojo lankomas Platformos dalis, kiek kartų apsilankoma Platformoje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

Iki sesijos pabaigos

Unikalus ID / Užkoduota eilutė

__utmz

Google Analytics slapukas. Saugo informaciją apie lankytojo lankomas Platformos dalis, kiek kartų apsilankoma Platformoje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

182 d.

Unikalus ID / Užkoduota eilutė

datr

Facebook slapukas, skirtas naudotojo identifikavimui.

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

2 metai

Užšifruotas Facebook ID ir naršyklės ID

fr, sb

Reklamos rodymui bei Platformos sąveikai su „Facebook“ socialiniu tinklu suasmeninti

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

Iki sesijos pabaigos

Užšifruotas Facebook ID ir naršyklės ID

_fbp

„Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

3 mėn.

Unikalus ID / Užkoduota eilutė

ci__session

Slapukas, būtinas
Platformai funkcionuoti.

Jums užėjus į Platformą

Iki sesijos pabaigos

Unikalus sesijos ID numeris

_ga

Google Analytics slapukai skirti statistikai apie vartotojų elgseną rinkti

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

2 metai

Unikalus ID / Užkoduota eilutė

_gat, _gid

Google Analytics slapukai skirti statistikai apie vartotojų elgseną rinkti

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

Iki sesijos pabaigos

Užkoduota eilutė

NID

Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui

Jums pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose Platformos blokeliuose

183 d.

Unikalus ID / Užkoduota eilutė

9.7. Mes taip pat naudojame šiuos produktus bei įrankius, kurie įrašo slapukus:

„Google Analytics“

Analizuoja Interneto svetainės naudojimą, sudaro ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. Surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdami naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

„Google Adsense“

Įvertina Interneto svetainės naudojimą rodomų reklamų atžvilgiu ir teikia ataskaitas. Surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

„Google Remarketing”

Leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas

„Google Tag Manager“

Atlieka Interneto svetainės naudojimo analizę. Surinkti duomenys apie tai, kaip Jūs naudojate Interneto svetainę (kartu su IP adresu), perduodama ir kaupiama į Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti naudojimąsi Interneto svetaine, rengti ataskaitas apie Interneto svetainės populiarumą, teikti kitas su Interneto svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en .

„Facebook Pixel“

Naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su jumis vėl susisiekti per 180 dienų. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą („Facebook Ads“), kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą. Daugiau informacijos kaip veikia Facebook Pixel https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel .

„LinkedIn Insight tag“

Padeda įvertinti mūsų LinkedIn puslapio lankomumą, jo reklamų efektyvumą ir šių duomenų pagrindu rodyti pranešimus/ reklamines žinutes. Per LinkedIn puslapį prieinama nuasmeninta informacija: puslapio lankomumas, mūsų pranešimus sekančių asmenų kiekis; asmenų, kuriuos pasiekia puslapio/ reklamos turinys skaičius ir jų veiksmai (dalinasi, paspaudžia „patinka“, kt.); naujų sekėjų skaičius, pasiskirstymas pagal lytį, miestą, valstybę, naršyklės kalbą. Daugiau informacijos https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

„Hotjar“

Hotjar yra analitinė ir grįžtamojo ryšio priemonė, leidžianti mums geriau suprasti, kaip naudojama Interneto svetainė ir tobulinti jos naudojimo galimybes. Hotjar įrašo slapukus tam, kad padėtų mums sekti lankytojų veiksmus Interneto svetainėje ir šie slapukai nekaupia jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Daugiau informacijos https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information .

10. SUSISIEKITE SU MUMIS

10.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: dap@hila.lt;

Telefonu: +370 5 247 6385;

Adresu: V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius.

10.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

10.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje ( https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Platformoje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

11.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Platforma, užsakote paslaugas iš mūsų, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-09